Category Uncategorized

Een mooie wisselwerking. Dat is de hoofdreden voor Agro World Transport / Koeltransport Denemarken om stageplekken aan te bieden. Een paar extra handen of meedenkers zijn altijd welkom. Voor de stagiair is het een leerzame periode om zich vakinhoudelijk te oriënteren op de arbeidsmarkt en een kijkje te nemen in de transportbranche. Het stagebedrijf krijgt daarentegen nieuwe inzichten in haar bedrijfsvoering door de frisse blik en nieuwe kennis van een jonge leerling. Agro World Transport / Koeltransport biedt graag die ruimte en dat leerveld aan haar stagiaires. Soms kan de einduitkomst zijn dat de stagiair toch voor een ander vak te kiezen. Tot die conclusie kwam Jet Luijerink (17) uit Overdinkel.

In totaal liep Jet 18 weken, 32 uur per week stage op de afdeling Financiële Administratie bij  Agro World Transport / Koeltransport Denemarken. Ze rondde onlangs het 2e leerjaar af als Bedrijfsadministrateur. Deze opleiding die ze volgde aan het ROC in Enschede deed ze versneld in 2 jaar in plaats van 3 jaar. Het was niet direct haar gedroom verfde keuze. Jet: “Na het VMBO, niveau 4, wist ik niet zo goed wat ik wilde gaan doen. Wat ik wel wist, was dat ik met cijfers wilde gaan werken. Toen heb ik voor de opleiding Bedrijfsadministrateur gekozen. Deze opleiding is heel breed en je kunt er eigenlijk alle kanten mee op. Ik wist dat wanneer je de opleiding versneld in 2 jaar doet, je daarna naar het HBO kunt. Dus dat deed ik en het lukte.” Bij de transporteur, gespecialiseerd in koeltransport, vond ze een stageplek. “Ik kende het bedrijf via mijn ouders. Toen ik hier binnenkwam, voelde het meteen goed. De sfeer was prettig, de mensen leuk en gezellig en bereidwillig mij te helpen. Ik mocht direct meewerken binnen alle facetten van de afdeling Administratie. Bij zowel de debiteuren- als de crediteurenadministratie deed ik de dagelijkse controle van de boekingen, hielp met de urenregistratie en het controleren en ordenen van de vrachtbrieven. Ik kreeg echt de ruimte om mezelf te ontwikkelen. Samen met Patrick, mijn stagebegeleider, werkte ik aan de jaarrekening. Heel leerzaam.” Inmiddels is Jets stageperiode met goed gevolg afgerond bij Agro World Transport / Koeltransport Denemarken. Ze echter wel tot de conclusie dat ze in de toekomst niet vijf dagen per week achter een bureau wil zitten. “Ik wil er meer op uit gaan. En dat heeft niets te maken met mijn stageperiode. Die heb ik alleen maar als zeer prettig ervaren,” lacht de Overdinkelse. Jet pakt na de zomer de HBO-opleiding Vastgoed en Management op aan de Hanzehogeschool in Groningen.

Jet Luijerink

Er echt bij horen

Het begeleiden van stagiairs is niet nieuw voor Patrick Schasfoort, Controller bij Agro World Transport / Koeltransport Denemarken. “Het is belangrijk dat een stagiair zoveel mogelijk werkervaring op doet en leert van eventueel gemaakte fouten,” weet hij te vertellen, “We betrekken de stagiairs zoveel mogelijk bij de dagelijkse gang van zaken. Op die manier weet de student in de praktijk zijn kennis en vaardigheden toe te passen en uit te breiden. Sommige stagiairs hebben al werkervaring en oriënteren zich door middel van stages op een andere baan.” De transporteur investeert graag in dat leerproces maar wil daarnaast natuurlijk ook graag dat het rendement oplevert. Om voor beide partijen een stageperiode goed af te ronden, is een goed plan en een adequate begeleiding absoluut noodzakelijk. Patrick vervolgt: “De introductie van een stagiair is niet zoveel anders dan die van een reguliere werknemer. Je stelt de nieuweling voor aan zijn collega’s, doet een rondje door het pand, wijst de nieuwe werkplek aan en staat stil bij de geldende regels, richtlijnen en procedures. Je neemt het doel van de stage door en maak concrete afspraken over vaste overlegmomenten waarin je samen de voortgang van de stage bespreekt. In het begin is het verstandig dit regelmatig te doen. Het geeft structuur en zorgt voor zekerheid. Af en toe een kort gesprek over dagelijkse zaken en vragen hoe het gaat, is een belangrijke vorm van aandacht die de stagiaire het gevoel geeft er ook echt bij te horen.”  Ook vanuit Jets opleiding werd het stagetraject nauwlettend begeleid. Dat ervaarde Patrick als zeer prettig: “De BPV-docent van Jet is een aantal keren bij ons geweest voor een gesprek waar ook Jet bij aanwezig was. Tijdens deze gesprekken hebben wij gezamenlijk de voortgang van de leerdoelen besproken.”

Patrick Schasfoort

Erkende stagemogelijkheden

Agro World Transport / Koeltransport Denemarken biedt stagiaires in de toekomst graag een kans om ervaring op te doen in het bedrijfsleven. Het bedrijf wil een leerbedrijf zijn voor diverse opleidingen voor zowel de BBL- als de BOL-opleiding. Voorwaarden om een erkend leerbedrijf te zijn, is dat het vakinhoudelijke en persoonlijke begeleiding kan bieden, waarbij de werkzaamheden voor de betreffende opleiding uitvoerbaar zijn binnen het bedrijf. Agro World Transport / Koeltransport Denemarken voldoet daar aan. Op de site van de organisatie SBB staan mogelijke stage- en/of leerplekken die beschikbaar zijn. MBO-studenten kunnen deze inzien via stagemarkt.nl

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *