Voorwaarden

Privacy Beleid

Transportbedrijf / Logistiek dienstverlener Koeltransport Denemarken gelieerd aan Agroworld geeft in deze privacy verklaring uitleg over het gebruik van persoonsgegevens en uw rechten.

Het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens is belangrijk voor ons en we zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren.

Vanzelfsprekend houden wij ons aan wet- en regelgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming en gaan wij in onze rol van handelspartner/werkgever vertrouwelijk om met klant-, leveranciers-, sollicitanten- en medewerkersgegevens.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Koeltransport Denemarken gelieerd aan Agroworld en wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites en bronnen.

VERWERKING PERSOONSGEGEGEVENS

GEBRUIK VAN ONZE DIENSTEN

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

De maximale bewaartermijn en gegevensverwerking van persoonsgegevens zijn beperkt tot wat noodzakelijk is en worden ook per onderdeel aangegeven.

KLANTEN EN LEVERANCIERS

Wij verwerken van klanten en leveranciers de volgende persoonsgegevens:

 • naam
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • emailadres

Wij verwerken persoonsgegevens van klanten en leveranciers ten behoeve van administratieve doeleinden en de uitvoering van de overeenkomst. De bewaartermijn van de betreffende persoonsgegevens is tijdens de uitvoering van de overeenkomst en aansluitend minimaal 7 jaar op grond van de wettelijke fiscale bewaartermijn.

TOEGANG BEDRIJFSTERREIN EN PAND

Wij verwerken in het kader van cameratoezicht en toegangsregistratie de volgende persoonsgegevens:

 • Camerabeelden van personen
 • Voornaam, achternaam en bedrijfsnaam

De grondslag voor deze verwerking is het gerechtvaardigd belang in het kader van beveiliging. Verwerking vindt plaatse ter bescherming van medewerkers en bezoekers en het voorkomen van criminaliteit en fraude waaronder sabotage en diefstal van goederen.

De bewaartermijn van de betreffende persoonsgegevens is maximaal 4 weken. In de situatie dat er een incident is vastgelegd, worden de betreffende beelden bewaard tot het incident is afgehandeld.

SOLLICITANTEN & MEDEWERKERS

Gegevens rond de sollicitatie worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt, namelijk het werven van personeel. Wij verwijderen uw sollicitatiegegevens uiterlijk 4 weken na het einde van de sollicitatieperiode. Wij vragen uw toestemming wanneer wij sollicitatiegegevens langer willen bewaren voor een periode van maximaal 1 jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure.

Voor medewerkers slaan wij persoonsgegevens op, ter doel van de arbeidsovereenkomst. De bewaartermijn van deze persoonsgegevens is tijdens de uitvoering van de overeenkomst en aansluitend minimaal 7 jaar op grond van de wettelijke fiscale bewaartermijn.

MINDERJARIGEN

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

DELEN MET DERDEN

Bovengenoemde informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

COOKIES

Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken. Volgens de wet mogen wij cookies op uw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site. Voor alle andere soorten cookies hebben we uw toestemming nodig.

Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina’s worden weergegeven. Voor alle derde partijen die cookies plaatsen, vragen wij expliciet toestemming om deze te plaatsen. Alleen bij acceptatie worden deze geplaatst in uw browser of lokale opslag.

O.a. de volgende cookies worden geplaatst:

CookieTypeDuur van cookiesOmschrijving
Statistische cookies
_gahttp cookie2 jaarRegistreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.
_gathttp cookiesessieGebruikt door Google Analytics om verzoeksnelheid te vertragen
_gidhttp cookiesessieRegistreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.
Voorkeurscookies
viewed_cookie_policyHTTP1 jaarGebruikt om uw cookievoorkeuren op te slaan & zodat u de cookiemelding na goedkeuring niet meer te zien krijgt.
Marketingcookies
CollectPixelSessieGebruikt om gegevens naar Google te verzenden en analyses over het apparaat en het gedrag van de bezoeker. Traceert de bezoeker op verschillende apparaten en marketingkanalen
Niet-geclassificeerd

Niet-geclassificeerde cookies zijn cookies die nog niet ingedeeld zijn.

Het overzicht van cookies is vastgesteld op moment van laatste wijziging privacybeleid. Het is mogelijk dat dit overzicht afwijkt van de werkelijke cookies die op een ander moment vastgesteld worden.

WEIGEREN EN VERWIJDEREN VAN COOKIES

Indien u surft op de website van Koeltransport Denemarken gelieerd aan Agroworld krijgt u de melding dat wij cookies gebruiken en dat u bij acceptatie akkoord gaat met het plaatsen hiervan. Indien u zich wilt uitschrijven kunt u dit doen door:

 1. Ga naar de betreffende privacy pagina.
 2. Desktop: ga met de muis naar de linkeronderkant van het scherm
 3. Klik linksonder op de kleine pop-up met de benaming “Cookie Policy”
 4. De cookiemelding verschijnt onderaan het scherm.
 5. Klik op “alleen functioneel” helemaal rechts van de cookiemelding.
 6. Je cookievoorkeuren zijn gewijzigd / opgeslagen.
 7. Eventueel kun je de cookies uit de browser verwijderen. Wil je deze verwijderen via de gebruikte browser; dan kan dit op de volgende manier:

Via de browserinstellingen op je computer kun je reeds geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies weigeren. De wijze waarop verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de help functie van je browser. Meer informatie vindt je op: www.browserchecker.nl

VERANDERINGEN

Deze privacyverklaring is afgestemd op de huidige site. Eventuele aanpassingen kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. We raden aan om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

RECHT TOT INZICHT IN EN OPVRAGEN VAN PERSOONSGEGEVENS

Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt.

AANPASSEN/UITSCHRIJVEN COMMUNICATIE

In al onze online communicatie heeft u de mogelijkheid om uzelf (online) uit te schrijven. Is deze optie er niet, of is de communicatie offline, en u wilt uw gegevens aanpassen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.

INZAGE, CORRECTIE EN RECHT VAN VERZET

Indien u een bezwaar heeft met het privacybeleid van Koeltransport Denemarken gelieerd aan Agroworld, heeft u na schriftelijk of telefonisch verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien.

U kunt ons schriftelijk of telefonisch verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Koeltransport Denemarken gelieerd aan Agroworld dient binnen 30 dagen een schriftelijke of telefonische reactie te ontvangen, in overeenstemming met de AVG wetgeving. Verder heeft u het recht om uw gegevens op te vragen in een bestand zodat een andere partij deze gegevens kan krijgen en gebruiken. Daarnaast kunt u ons schriftelijk op de hoogte stellen wanneer u niet wilt worden benaderd (per post of per e-mail) met informatie over onze producten en diensten op:

Koeltransport Denemarken
Luttikhuisweg 3
7587 MG De Lutte
Nederland

Of mail naar info@agroworld.nl

De verwerkingsverantwoordelijke is de heer P.B.J. Schasfoort.

Indien u het niet eens bent over hoe wij persoonsgegevens verwerken en u heeft reeds hierover contact opgenomen met een contactpersoon van ons, dan heeft u de mogelijkheid tot het indienen van een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze kan gestuurd worden naar:

Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374
2509 AJ DEN HAAG

VRAGEN EN FEEDBACK

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

+49-5924-7827990
info@agroworld.nl

 

WIJZIGINGEN PRIVACY BELEID

Koeltransport Denemarken gelieerd aan Agroworld behoudt het recht om dit privacy beleid aan te passen. Wijzigingen worden hier gepubliceerd.

Deze privacy statement is het laatst gewijzigd op 18–11-2019 & betreft versie 2.0

Disclamer

Koeltransport Denemarken gelieerd aan Agroworld aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van alle activiteiten die worden ondernomen op basis van de informatie zoals verstrekt op deze website.

Aan de inhoud van deze website kan geen verplichting van Koeltransport Denemarken gelieerd aan Agroworld worden ontleend, met uitzondering van die gevallen waarbij een schriftelijke overeenkomst is opgemaakt.

BRONNEN VAN DERDEN

Bepaalde verwijzingen in deze website voeren naar informatiebronnen die door derden worden onderhouden, waarop Koeltransport Denemarken geen invloed kan uitoefenen.

Koeltransport Denemarken draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van deze informatiebronnen, tenzij anders overeengekomen.

AUTEURSRECHT

Het auteursrecht van alle aanwezige content op deze website berust bij Koeltransport Denemarken, tenzij nadrukkelijk anders vermeld door middel van bronverwijzingen of een ander referentiemiddel.

Niets uit de applicaties, teksten of grafische voorstellingen van deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins hetgeen van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking, zonder hiervoor vooraf uitdrukkelijke schriftelijke toestemming te hebben gekregen van Koeltransport Denemarken.