Category Uncategorized
Concurrentieverstoring in het wegvervoer is een onderwerp dat al een hele tijd op de Europese politieke agenda staat. Met de invoering van een pakket aan maatregelen, het zogeheten Mobility Package, moet een einde komen aan deze concurrentieverstoring. Dit moet zorgen voor verbetering van de arbeidsomstandigheden van alle chauffeurs in Europa. De eerste maatregelen vanuit het Mobility Package zijn per 20 augustus 2020 van kracht, de laatste maatregelen zullen in juli 2026 van kracht gaan. In februari 2022 zijn twee data waarop essentiële wijzigingen doorgevoerd worden: de detacheringsrichtlijn (2 februari) en Return Home Vehicle en Cabotage (21 februari).

 

De vernieuwde detacheringsrichtlijn bepaalt dat de chauffeur recht heeft op onder meer het loon, vakantiedagen en vergoedingen van het land waarop gereden wordt bij laden of lossen. Controlemechanismen als een detacheringsverklaring, tachograafgegevens, arbeidsovereenkomst, loongegevens en vrachtbrieven zal de chauffeur bij controle moeten kunnen overleggen.

De “Return home vehicle” gebiedt dat een voertuig eens per 8 weken terug naar het land van herkomst moet. Niet alleen de extra kilometers die een combinatie leeg zal moeten afleggen, is een nadelig effect, ook de daarmee gepaard gaande extra CO2 uitstoot komt het milieu niet ten goede. De verwachting is dat het huidige tekort aan chauffeurs alleen maar zal oplopen.

De regelgeving omtrent cabotage wordt uitgebreid met een “cooling down” periode. Een buitenlandse vervoerder mag cabotage uitvoeren. Daarbij geldt dat er maximaal 3 cabotageritten in een periode van maximaal 7 dagen uitgevoerd mogen worden. Na 3 cabotageritten moet het voertuig verplicht het land verlaten en gaat de “cooling down” periode in. In deze periode mag een voertuig géén cabotage meer uitvoeren in het betreffende land (internationaal vervoer en transitvervoer is wel toegestaan).

Administratieve rompslomp en oponthoud

Alle ritten die betrekking hebben op cabotage en derdelandenvervoer moeten geregistreerd worden in één Europees systeem en bij het passeren van een landsgrens moet de chauffeur zijn voertuig halthouden om de landcode in de tachograaf handmatig te veranderen. Extra en onnodig oponthoud aan de grens en onderweg zal het onontkoombare gevolg zijn. Otto Nijhuis, directeur van Agro World Transport / Koeltransport Denemarken, voorstander voor gelijke arbeidsomstandigheden voor chauffeurs in met name lagelonenlanden heeft er in de basis begrip voor dat er aan een pakket aan maatregelen wordt gewerkt voor het verbeteren van die omstandigheden. “Het grote nadeel is echter wel dat er door de extra administratieve handelingen die onze chauffeurs nu onderweg moeten verrichten, het oponthoud en de onvermijdelijke kilometers die onze vrachtwagens nu leeg zullen maken, de kosten van transport flink zullen toenemen. Hoe dan ook: we worden zo wel heel erg beperkt om onze vrachtwagens efficiënt op de weg te houden en ik ben bang dat we dat allemaal in de portemonnee zullen gaan merken. Hoe we hiermee om moeten gaan, daarover moeten we ons nog beraden. Veel is nog onduidelijk en daarmee zijn de consequenties nog niet helemaal te overzien. Transport Logistiek Nederland, onze brancheorganisatie, heeft in ieder geval in een brief hiervoor aandacht gevraagd bij de Europese Commissie.”

Dagelijks van en naar Denemarken

Met vestigingen in Oldenzaal, Flensburg bij de Deense grens en in het Noord-Duitse Emstek is Agro World Transport / Koeltransport Denemarken een ijzersterke partij op het gebied van gespecialiseerd koeltransport. Zeven dagen per week, 24 uur per dag met wisselende chauffeurs rijdt het transportbedrijf vanuit Noord-België tot aan Denemarken. Opdrachten voor 18.00 ’s avonds aangemeld, worden de dag erna voor 11.00 uur gelost.

Contactgegevens: Retentieweg 16, 7582 PH Oldenzaal, tel: +31 (0)88 7587800, info@agroworld.nl

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *